Simulatorer sparar tid, pengar och patroner

Nästa år får Nylands brigad simulatorer för skytte. Redan nu kan man öva aktiviteter i terrängen i en virtuell miljö.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är övningar som vi simulerar här. Det här är inga spel.Det säger jägare Marco Törnqvist när han förevisar några av de virtuella terrängstridsscenarier som han v...