Simhallen fortfarande stängd

Alltså blir man överraskad att Raseborgs stad lyckas leverera än en gång? Nej.

Simhallen i Ekenäs stängdes visst den 18 november 2020. Man har haft många månader på sig att göra en konditionsgranskning. Man skulle till och med ha hunnit med flera om viljan funnits. Men nej, inte. Mycket dåligt skött. "Imagehöjande" för staden Raseborg. Man behöver bara se på grannkommunerna hur de lyckats. Salo och Lojo har haft öppet hela sommaren. Kyrkslätt hade stängt bara fyra veckor. De har kunnat göra årsreparationerna tidigare då hallarna måste hålla stängt. Inte Raseborg, nej där väntar man till sommaren då den vanligtvis hålls stängd.

I Raseborg tänker man inte ett dyft på människornas hälsa och välbefinnande. Det blir dyrt i slutändan då människorna inte kan sköta om sin kondition. För de flesta passar vattenelementet bra, även för dem som har något handikapp.

Välkommen till Raseborg "vi bryr oss".

För min del får dörrarna hållas stängda på obestämd tid. Tyvärr. Så uselt skött.

Johan Högström Billnäs