Simhallen är lönsam - rätt utnyttjad

Hörde i radion, att staten överväger att ställa konkurshotade Raseborg under statens förmyndarskap.

Beredskapsgruppen skulle vara rätt adress. Den ser inte, att staden förtjänar på simhallen. Förtjänsten syns bara inte i simhallens resultaträkning, utan i stadens och kommunens genom insparade bäddplatser och sjukhusbehov för pensionärer, minskade hälsocentralsbesök för gemene hen, och genom simkunnighet för var och envar i en havsstad.

Men det kräver förstås en klyftigare simhallsägare.

Klaus Bremer