Siktet är inställt på en rondell i Dal

Oklart. Korsningen mellan Täktervägen och Idrottsvägen anses vara komplicerad. En rondell skulle klargöra trafikarrangemangen. Bild: Mira Strandberg

En rondell i korsningen mellan Täktervägen och Idrottsvägen i Dal är en av åtgärderna i den trafiksäkerhetsplan som gjorts upp i Ingå.

– Den korsningen är väldigt otydlig och det är svårt att orientera sig. Dessutom är det nära till skolan. En rondell skulle göra det säkrare, säger Ilkka Rissanen, som är controller vid Ingå kommun.

Kostnadsberäkningen för en rondell på platsen är 250 000 euro. Eftersom den kräver både planering och samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen är det inte sannolikt att den förverkligas på kort sikt. Dessutom faller förslaget inte alla på läppen.

– Jag tycker personligen att den är för dyr för att förverkliga. I nämnden lät vi den ändå stå kvar och diskuterade den inte, eftersom den inte har så hög prioritet i planen. Det dröjer så länge innan den blir av att saker och ting hinner ändra, säger Peter Siggberg (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden.

Siggberg säger att korsningen visserligen är lite speciell, men tycker ändå att det går att orientera sig bara man tar det lugnt.

Prioritera säkerhet invid skolor

En bidragande orsak till rondellförslaget är trafikmängderna.

– Det kommer rätt mycket trafik ner från Täkterområdet och stamväg 51 den vägen, så det är ganska mycket trafik där, säger Rissanen.

Dessutom ligger området intill en skola, vilket ytterligare motiverar åtgärder i korsningen. Samhällstekniska nämnden ansåg vid sin behandling av planen att säkerhetsarrangemang i samband med skolor borde prioriteras. Det är också det främsta målet för den nya planen.

– Speciellt vid Kyrkfjärdens skola måste man fundera hur man ska ha det. Där är trångt med både bussar och föräldrar som kör sina barn, säger Siggberg.

Trafikmärken och övergångsställen

Trafiksäkerhetsplanen innehåller flera åtgärder som gäller områden nära skolor. Intill Merituulen koulu, där också rondellen ritats in, föreslås att trafikmärket som varnar för barn i trafiken flyttas och förses med varselränder. Märkena för övergångsställe ska också få reflexstolpar. Dessutom vill man i trafiksäkerhetsplanen satsa på gång- och cykelvägen längs Täktervägen, så att ett varningsmärke för cyklister skulle placeras norrom korsningen mellan Täktervägen och Högdalsvägen, gång- och cykelvägen skulle asfalteras och förlängas så att den löper ända till stamväg 51.

– Det kräver mera planering. Antagligen behöver kommunen också lösa in mark för det, säger Ilkka Rissanen.

Alla åtgärder i trafiksäkerhetsplanen har prioriterats enligt hur akut behovet är. En etta är mest akut, en trea minst. Alla åtgärder kring skolor har klassats med en etta. Gång- och cykelvägen vid Täktervägen är en tvåa och rondellen en trea.

Sänkta hastigheter

Trafiksäkerhetsplanen innehåller också några granskningar av hastighetsbegränsningar. En av dem gäller Fagervikvägen, där det är tillåtet att köra 60 kilometer i timmen, utom i närheten av Fagerviks bruk. En olycksanalys som gjordes för trafiksäkerhetsplanen i höstas visade att Fagervikvägen tillsammans med stamväg 51 är de farligaste platserna i Ingå. Därför föreslås en granskning av hastigheten på vägen. Eftersom vägen hör till NTM-centralens ansvarsområde är det inget kommunen direkt kan åtgärda.

Också på Innanbäckvägen föreslås en sänkt hastighet, från 60 till 40 kilometer i timmen från korsningen mellan Innanbäckvägen och Strömvägen till stamväg 51. Även detta hör till NTM-centralens ansvarsområde. Flyttningen av stoppmärket i Strömvägens korsning, en åtgärd som också föreslås i trafiksäkerhetsplanen, är däremot en fråga för väglaget.

Målar i stället för att höja

Också i centrala Ingå finns det säkerhetsfaror att åtgärda. Längs Ola Westmans allé ska märken för fotgängare och cyklister granskas, liksom övergångsställena. Dessutom föreslås att övergångsställena målas.

En stor åtgärd, som i planen har getts en kostnadskalkyl på 100 000 euro, är att skilja åt gång- och cykelvägen från parkeringsområdena på östra sidan om Ola Westmans allé.

– Kostnadskalkylen baserar sig på att man gör en skild gång- och cykelväg som höjs. En sådan kommer det ändå inte att bli, utan vi kommer i första hand att märka ut cykelvägen med en målad sträcka, säger Ilkka Rissanen.

85 procent av hushållen hade en eller två bilar år 2012.

Antalet personbilar i användning i förhållande till antalet invånare har ökat de senaste åren. År 2011 fanns det 557 personbilar/1 000 invånare, år 2015 var de 575. Totalt fanns det 3 188 personbilar i Ingå år 2015.

Den vanligaste trafikförseelsen i Ingå under åren 2011–2015 var äventyrande av trafiksäkerheten.

Begäran om trafikövervakning gäller oftast störande körning med moped och motorcykel. Polisen har koncentrerat sin övervakning till dessa.

34 rattfyllerister påträffades i Ingå år 2015

Mer läsning