Siikajärvi förblir delad mellan kommunerna – Esbo fick inte överta en del av Kyrkslätt

Den långdragna diskussionen om kommungränsdragningen i Norra Kyrkslätt är nu slut. Esbo får inte överta en del av nordöstra Kyrkslätt.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fattat det slutgiltiga beslutet och avslagit invånarbesvär av invånare vid Siikajärvis västra strand. De och hotell Noux, som ligger på Kyrkslätts sida av Siikajärv...