Siggberg lämnade grupp för kustbanan

Arbetsgruppen för kustbanans framtid ska få nya medlemmar från Ingå, Hangö, Sjundeå och Kyrkslätt. Raseborg utsåg sina i måndags. Bild: VN-arkiv/Emilia Nyberg

Arbetsgruppen för kustbanans framtid har omformats och fått nya medlemmar.

Stadsstyrelsen i Raseborg har beviljat Björn Siggberg, SFP, befrielse från uppdraget som medlem i arbetsgruppen för kustbanans framtid.

Styrelsen beslöt därtill att omforma arbetsgruppen till en regional styrgrupp så att den består av Filip Björklöf, SFP, och Nina Wessberg, SDP samt stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Stadsstyrelsen i Raseborg uppmanar de fyra andra kommunerna Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt att så fort som möjligt utse sina representanter till styrgruppen; en till två förtroendevalda per kommun och respektive kommun- eller stadsdirektör. Raseborgs stadsdirektör fungerar som sammankallare och ordförande.

Mer läsning