Siffrorna stämmer

Siffran 142 personer som får regelbunden hemvård och 40 personer som får tillfällig hemvård är den absoluta siffran klienter som man sköter just nu då förfrågningen gjordes.

Birgitta Gran hänvisar i sin insändare (VN 12.2) till artikeln om hemvården (VN 8.2) och påpekar att det blivit felaktiga siffror för Hangös del då det uppges att 142 personer får regelbunden hemvård...