Sierraleonier blev utan visum

Bild: VN-arkiv/Emilia Nyberg

Det blir inget deltagande från Sierra Leone på festivalen Faces. Byråkratin satte slutligen stopp för försöken att få hit konstnärer från landet.

Orsaken är att finska ambassaden i Nigeria meddelade att de inte längre hinner behandla ansökningarna om visum för de konstnärer som ville resa. De nio politiker som ingick i gruppen skulle ha hunnit få visum eftersom det krävs mindre byråkrati för att bevilja dem visum. Eftersom resan skulle vara ett kulturutbyte kommer inte heller politikerna att resa utan konstnärerna.

Däremot har de problem som Zambia Vocal Group stötte på kunnat lösas, och gruppen uppträder på Faces på lördag. Visumen ordnades genom att svenska ambassaden i Zambia ordnade en träff med musikerna ordnades utanför tjänstetid.

Processen står arrangörerna dyrt eftersom bland annat hotellrum bokats och betalats i förhand eftersom de behövdes under sommarsäsongen. Flera av deltagarna i gruppen har själva bekostat sina flygbiljetter.

Föreningen Etnokult, som arrangerar Faces, ordnar ett nytt Sierra Leone-besök senare. Bakgrunden till besöket och utbytet med Sierra Leone är kampanjen Bloodless diamonds, ett projekt som ska förnya landets image. Projektet ska öka turismen och det internationella samarbetet i landet som återhämtar sig från ett långt och blodigt inbördeskrig.

Mer läsning