SFP:s Wickström efterlyser konkreta planer för kustbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se satsningar på den befintliga kustbanan. Bild: SFP/Pressfoto

Den befintliga kustbanan behöver också utvecklas, säger SFP:s vice ordförande.

Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström är orolig över att det befintliga tågnätet glöms bort i förnyelseplanerna av tågnätet.

Planeringen av Entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo går vidare, på fredagen meddelades att staten och ett flertal kommuner kommit överens om att bilda projektbolag för planeringen av järnvägslinjerna.

Wickström skriver i ett pressmeddelande att det befintliga bannätet också kräver utvecklingsplaner.

– Det är viktigt att man även nu kommer med förslag om hur den befintliga infrastrukturen ska utvecklas, säger Wickström.

Wickström hoppas att Trafik- och kommunikationsministeriet kunde ge besked om hur den befintliga kustbanan mellan Helsingfors och Åbo kunde utvecklas.

– Kustbanan är en livsnerv för Västnyland och tusentals nylänningar använder den dagligen för att pendla till jobbet och studier. För regionens livskraft är det viktigt att kustbanan utvecklas och kommunikationerna till Helsingfors och Åbo är fungerande, säger Wickström, som själv kommer från och bor i Ingå.

Wickström säger att de västnyländska kommunerna har kört fram en enklare version av utvecklandet av kustbanan där den skulle få dubbelspår. Det kombinerat med förverkligandet av Esbostadsbanan skulle öka kapaciteten betydligt längs kustbanan.

Det kunde också öppna möjligheten för direkt tågförbindelse från Hangö till Helsingfors samt ge möjlighet för öppnandet av bland annat Ingå station, skriver Wickström.

Mer läsning