SFP vill dela med sig trots valseger

Ny ordförande? Henrik Wickström (SFP), kan sannolikt bli ordförande för antingen kommunfullmäktige eller -styrelsen, om han så önskar. Bild: Mira Strandberg

Partierna i Ingå förhandlar om fördelningen av platser i nämnder som delvis fått nya benämningar och uppgifter. Målet är att förhandlingarna ska vara klara i början av maj.

I tisdags träffades partierna för en första diskussion om hur förtroendeposterna ska fördelas. SFP:s storseger skulle teoretiskt göra det möjligt för partiet att ta hem de flesta av de viktiga posterna, men målet är en jämnare fördelning än valresultatet skulle ge anledning till.

– Vi vill inte ta för oss utan vill nog dela med oss, säger Kaj Karlstedt, ordförande för SFP i Ingå.

Han vill ännu inte uttala sig om vilka minimikrav partiet har, eller om partiet siktar på att lägga beslag på både posten som fullmäktigeordförande och styrelseordförande.

– Det var ju redan sist så att vi kunde ha tagit båda, men vi valde att ge den ena åt någon annan.

Överväger ordförandeskap

Det som gör SFP:s sits intressant är förutom den stora röstmängden också röstmagneten Henrik Wickströms röstmängd, något som bör synas i förhandlingsresultatet.

– Han har en jättebra position att själv säga vad han är intresserad av, säger Karlstedt.

Henrik Wickström själv utesluter ingenting.

– Jag är redo att axla ett större ansvar om det är det vi kommer fram till i förhandlingarna. Jag är ganska diplomatisk som person och hoppas att vi når ett resultat som tillfredsställer alla. Men med tanke på det starka mandat jag har fått är det posten som ordförande för styrelsen eller fullmäktige som jag borde sikta in mig på.

Nya tyngdpunkter i nämnderna

Eftersom den nya förvaltningsstadgan träder i kraft i juli är tyngdpunkterna i de olika organen lite annorlunda än förr. Planeringsfrågor är flyttade till byggnads- och miljönämnden, som därmed också har fått en lite större betydelse än tidigare.

– Betoningarna i nämnderna är lite annorlunda nu än tidigare. Byggnads- och miljönämnden är en av de viktigare, eftersom markanvändningen är det ställe där man antingen kan gasa eller bromsa när det gäller utvecklingen av kommunen, säger Marko Rautakoura, ordförande för Samlingspartiet i Ingå.

Trots att partiet hörde till valets förlorare anser Rautakoura, som själv inte fortsätter som förtroendevald, att partiet har ett bra läge inför förhandlingarna.

– För oss är inte ordförandeposterna så avgörande, utan det är viktigt för oss att finnas lite överallt. Det centrala är att det blir en kontinuitet i verksamheten och att det finns kunnande i nämnderna. Ur det perspektivet har vi ett bra läge, för vi har goda alternativ för de flesta platser, säger han.

Segern måste synas

Valets andra segrare, De gröna, utgår ifrån att det goda resultatet syns i förhandlingsresultatet.

– Det minsta vi förväntar oss är en plats i styrelsen och de största nämnderna. Men det är klart att vi också önskar att få en ordförandepost i någon av nämnderna. Vilken uttalar vi oss ännu inte om, säger Maria Isoaho, ordförande för De gröna i Ingå.

I en intervju i VN efter valet konstaterade ändå De grönas nyvalda fullmäktigeledamot Elina Hatakka att byggnads- och miljönämnden är viktig för De gröna eftersom planeringsfrågor är centrala för partiet. Även bildningsnämnden är traditionellt viktig för De gröna.

Partierna strävar efter att platsindelningen ska vara färdig första veckan i maj.

Ingås nya förvaltningsstadga innehåller fem nämnder: Grundtrygghetsnämnden, bildnings- och välfärdsnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden och revisionsnämnden.

Markanvändningsfrågor har flyttats till byggnads- och miljönämnden.

Bildnings- och välfärdsnämnden har hand om småbarnsfostran, undervisning, fritid och kultur.

Mer läsning