SFP sprack i skolfrågan

Snappertuna skola. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i går efter omröstning att föreslå att fullmäktige avstår från skolstängningar. Två av Svenska folkpartiets ledamöter gick emot sina partikamrater och röstade för att bevara skolorna.

Med beaktande av stadens helhetsintresse föreslår Raseborgs stadsstyrelse för stadsfullmäktige att staden ska avstå från att stänga skolor.

Det blev omröstning i frågan om skolstrukturen. Majoritetspartiet Svenska folkpartiet sprack i skolfrågan. SFP:s Isabella Alén och Linnea Henriksson röstade för att bevara skolorna, övriga SFP:are vill stänga skolor.

"Stäng två, bevara en"

Bildningsdirektör Robert Nymans beredning utgick från att styrelsen skulle föreslå att Snappertuna skola och Klinkbackan koulu i Pojo stängs från och med hösten 2018. Västerby skola föreslogs bevaras.

Att styrelsen gick emot beredningen var ett resultat av att styrelsemedlemmen Mats Lagerstam (SDP) kom med ett motförslag om att spara samtliga skolor.

6–4 för att bevara skolor

För Lagerstams förslag röstade förutom Linnéa Henriksson och Isabella Alén från SFP även Maarit Feldt-Ranta och Mats Lagerstam från SDP, De grönas Kati Sointukangas och VF:s Harry Yltävä.

För beredningens förslag om att fullmäktige i stället borde besluta om skolstängningar röstade styrelsens ordförande Anders Walls och andra vice ordförande Anita Westerholm, bägge från SFP, samt partikamraterna Jan-Mikael Ekholm och Filip Björklöf.

SDP:s Camilla Grundström var inte närvarande på mötet, inte heller ersättaren Nina Wessberg var närvarande.