SFP i Raseborg utsatt för förskingring

Mellan 5 000 och 10 000 euro har förskingrats från SFP:s kommunorganisation i Raseborgs konto. Bild:

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Raseborg har varit utsatt för förskingring. Förskingringen har pågått under några års tid.

Dan Johansson, fram till i söndags ordförande för SFP:s kommunorganisation i Raseborg, säger att det handlar om närmare 10 000 än 5 000 euro:

– Summan motsvarar en årsomsättning för föreningen. Den misstänkta är den person som haft tillgång till föreningens konto. Personen har tagit ut pengar från kontot, säger Johansson.

Personen i fråga är inte politiskt aktiv och sitter alltså inte i vare sig stadsstyrelsen, fullmäktige eller någon nämnd, uppger Johansson.

Vaga besked kring ekonomin

Det var inför föreningens årsmöte som misstankar om oegentligheter kring ekonomin väcktes.

– Egentligen har det redan under en längre tid från möte till möte blivit vagare och vagare besked kring ekonomin. Handlingar som vi ville ha in för bokslutet fick vi först i sista minut inför årsmötet.

Polisanmält efter utredning

Snart stod det klart vad som försiggått och även att det pågått under flera års tid.

– En grupp på tre personer, varav jag själv var en, har först internt utrett saken och gått igenom räkenskaperna. En av våra styrelsemedlemmar tog kontakt och pratade med den misstänkta och fick under det samtalet ett erkännande. Då vi hade fast mark under fötterna gjorde vi en polisanmälan, säger Johansson.

Han säger att man från föreningens sida själv valde att gå ut offentligt med förskingringen.

– Vi har velat vara öppna, vi vill inte att folk ska tro att vi hemlighåller det. Men ett tråkigt budskap var det. Processen har varit tung och tråkig. Vi bör dock komma ihåg att det är handlingen som är oacceptabel, livet måste nu få fortsätta för personen i fråga.

Isabella Alén ny ordförande

Föreningen höll sitt årsmöte i två omgångar på grund av de ekonomiska oklarheterna.

I samband med det andra och avslutande årsmötet fick föreningen en ny ordförande. Det är Isabella Alén från Ekenäs som sedan i söndags för ordet i SFP:s kommunorganisation i Raseborg. Ordförandebytet har inget med förskingringen att göra.

Föreningens presidium förnyades nu också. Erik Munsterhjelm utsågs till ny vice ordförande, medan Gunilla Starck fortsätter på sitt mandat som vice ordförande.

Utöver dem ingår Isa Forsbäck, Ann-Christine Forsell, Kerstin Ilander, Göran Karlsson, Ann-Britt Lindgren, Frank Lindholm, Staffan Lindholm, Michael Nyberg, Werner Orre, Stefan Selenius, Karin Svahnström, Anita Westerholm i kommunorganisationens styrelse.