SFP går till val på utbildningstema – vill också höja flyktingkvoten och biståndet

Anna-Maja Henriksson på SFP:s riksdagsvalslansering 2019. Bild: SPT/Catariina Salo

Vi vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att få lyckliga invånare, säger ordförande Anna-Maja Henriksson vid lanseringen av Svenska folkpartiets riksdagsvalsprogram.

– SFP strävar efter att göra sitt bästa val hittills med minst fem procents stöd. Målsättningen är att behålla alla mandat och få ett tilläggsmandat i Vasa och ett i Helsingfors, säger Henriksson på fredagen.

De stora frågorna som SFP går till val med är utbildning, familj och klimat.

– Det ska vara slut på nedskärningar i utbildningen. Skolan och utbildningen är fundamenten för Finlands framgång och för jämlikheten.

SFP vill bland annat ha tillbaka den subjektiva rätten till dagvård. Partiet vill trygga elevers rätt till behöriga lärare, och ge alla barn som fyllt tre rätt till fyra timmar gratis småbarnspedagogik om dagen. Henriksson betonar också rätten till speciallärare, kuratorer och psykologer redan i småbarnspedagogiken.

Ett av partiets slagord inför valet är att Finland ska bli världens barnvänligaste land. Man vill reformera familjeledigheterna enligt 6+6+6-modellen, vilket i korthet betyder sex månader öronmärkta för den födande mamman, sex månader för den andra föräldern och sex månader som man kan dela på.

Klimatet går inte att komma undan

– Det är klart att det blir ett klimatval, säger Henriksson.

SFP driver ett Finland som ska vara kolneutralt år 2035 och lyfter fram att vi alla har möjlighet att använda trä som byggmaterial i större grad än vad vi gör.

– Vi vill inte att våra barn ska gå runt och ha klimatångest.

Glada människor jobbar bra

Vården är en stor fråga och Henriksson betonar att främjandet av psykisk hälsa är en nationell prioritet. Vårdgarantin överlag behöver förbättras och det behövs fler läkare. Dessutom vill partiet se att alla invånare har ett jourhavande sjukhus inom ett rimligt avstånd.

Andra frågor som partiet lyfter upp i kampanjen är det nordiska samarbetet, vikten av gott EU-samarbete, en aktiv stadspolitik och modern landsbygdspolitik. Äldre ska ha rätt till en trygg vardag och beskattningen ska vara rättvis och sporrande.

SFP vill höja kvotflyktingarnas antal till inledningsvis 2 500 per år, biståndet ska ökas till 0,75 procent av bnp och konventionen om ursprungsfolk och stamfolk, det så kallade ILO 169, ska ratificeras.

Med sin valslogan "Mera tillsammans" vill SFP skapa en positiv anda i landet.

– Människor som är på bra humör fungerar bättre tillsammans, säger Henriksson.

Mer läsning