SFP byter plats i riksdagens plenisal

Plenisalen i Riksdagshuset. Sittordningen i salen fördelas traditionellt enligt politisk tillhörighet sett från talmannen. Bild: Ari Sundberg/SPT

Med rösterna 128-37 beslöt riksdagen på tisdagen att SFP får flytta närmare mitten av salen.

Svenska riksdagsgruppen, det vill säga riksdagsledamöterna för Svenska folkpartiet tillsammans med Ålands riksdagsledamot, har hittills suttit till höger i salen från riksdagens talman sett. Orsaken har varit att Svenska riksdagsgruppen på det sättet suttit närmare tolkarna som funnits till höger i salen.

Eftersom behovet av tolkar inte på samma sätt längre är aktuellt för Svenska riksdagsgruppen såsom tidigare, anhöll man under förra riksdagsperioden om att få sitta närmare mitten i salen, där man politiskt ser sig höra hemma. Partierna i plenisalen sitter av hävd arrangerade enligt politisk tillhörighet från talmannen sett, vänsterpartierna till vänster, mittenpartierna i mitten och högerpartierna till höger. Den svenska gruppens placering har varit ett undantag från den regeln.

Den nya sittordningen, med Sannfinländarna längst till höger, har också motiverats med att det är samma ordning som råder i Nordiska rådet och i EU-parlamentet.

Sannfinländarna har kraftigt motsatt sig en flyttning till höger i salen bland annat eftersom man inte anser sig vara ett parti på den yttersta politiska högerkanten. Hittills har Sannfinländarna suttit mellan De gröna och Centern, till vänster om mitten i salen. I flera talturer kallade de sannfinländska riksdagsledamöterna förslaget om platsändringen för odemokratisk mobbning och för respektlöshet mot Sannfinländarna och deras väljare.

Enligt riksdagens beslut på tisdagen är partiernas sittordning i plenisalen under denna mandatperiod (från vänster till höger): Vänsterförbundet, Finlands Socialdemokratiska Parti, Gröna förbundet, Centern i Finland, Svenska folkpartiet i Finland, Kristdemokraterna i Finland, Samlingspartiet och Sannfinländarna, sett från talmannen.

Riksdagsledamöterna tilldelas en plats i plenisalen enligt vilken riksdagsgrupp man tillhör och enligt hur länge man varit riksdagsledamot. Ju längre man varit riksdagsledamot desto närmare talmannen sitter man. Nya ledamöter sitter i de bakersta bänkraderna.

Mer läsning