Sex stadsdirektörskandidater intervjuas

Bild: VN-arkiv

En första gallring har gjorts bland de arton kandidater som sökte stadsdirektörstjänsten i Raseborg. Sex sökande kallas till en intervju.