Sex personer sägs upp i Raseborg

Då 56,6 årsverken försvinner vid Raseborgs stad kommer servicen att bli sämre, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stads samarbetsförhandlingar har slutförts. 56,6 årsverken försvinner som ett resultat av förhandlingarna. I sex fall handlar det om uppsägningar. Personalen informerades i tisdags.

Raseborgs stadsstyrelse beslöt den 31 augusti att staden inleder samarbetsförfarande för att under nästa år spara 2 miljoner euro i personalkostnader. Samarbetsförhandlingarna har nu avslutats och res...