Sex årsverken hotade när Ingå samarbetsförhandlar

Bild: KSF-arkiv

Kommunstyrelsen i Ingå godkände i går kväll att samarbetsförhandlingar inleds. Kommunen bedömer att personalen måste minskas med sex årsverken.

Förtroendemännen för de berörda arbetstagarorganisationerna fick i torsdags varsel om att samarbetsförhandlingar inleds. Förhandlingstiden är två veckor från nästa tisdag.

Orsaken till att samarbetsförhandlingar inleds är att det sjunkande elevantalet. Nästa läsår har Ingåskolorna 40 elever färre än i år. Eftersom både antalet lärare och skolgångshandledare ska motsvara antalet elever finns det inte tillräckligt med arbetstimmar för alla nuvarande anställda.

Bildningsnämnden beslutade vid sitt möte i onsdags att föreslå samarbetsförhandlingar som en del av sparåtgärderna i kommunen. Nämndens mål är att en minskning av personalstyrkan ska spara kommunen 30 000 euro.