Servicesedlar för privat dagvård utreds

I dag är omkring sextio barn i Raseborg i privat dagvård. Staden utreder om ett system med servicesedlar kunde främja privat småbarnspedagogik. Bild: Arkiv/Niklas Meltio

Raseborg kanske inför servicesedlar för att främja tillgången till privat småbarnspedagogik. Åtminstone ska man nu utreda vad ett system med servicesedlar skulle innebära.

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt i tisdags att utreda ibruktagande av servicesedlar för privat dagvård. Nämnden hoppas att servicesedlarna skulle bidra till att locka privata aktörer till Raseborg.

Beslutet fattades efter en omröstning som slutade 6–4. Ledamot Johan Kvarnström (SDP) kom med ett motförslag om att man inte skulle göra en utredning.

– Det är en principsak för mig. Det finns andra sätt att främja privat dagvård.

Kvarnström ser hellre att staden stödjer föreningar än företag.

I dag erbjuder föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland Steinerinspirerad småbarnspedagogik vid Rosengården i Ekenäs och Solgården i Karis. Ett annat privat alternativ är daghemmet Prästkragen som drivs av Prästkulla hembygdsförening.

– Jag tycker inte att våra skattepengar ska gå till vinstdrivande företag. Dessutom kan ett system med servicesedlar innebära osäkerhet för dagvårdspersonalen på samma sätt som det kan vara för personal som jobbar för privata vårdbolag, säger Kvarnström.

För Kvarnströms förslag röstade partikollegerna Riitta Vilkman och Kimmo Koivunen samt De grönas Tanja Konttinen.

Ordförande fundersam

Nämndens ordförande Maj-Britt Malmén (SFP) är också litet fundersamt inställd till servicesedlar.

– Jag undrar vad vi har för behov av dem? Vi har byggt flera nya daghem och nativiteten sjunker. Samtidigt är jag positiv till att systemet i bästa fall kan ge föräldrarna mer valmöjligheter.

Utredning klar till hösten?

Målet är att fatta beslut om servicesedlarna i samband med budgetbehandlingen hösten 2018. Systemet skulle i så fall införas från och med verksamhetsåret 2019–2020.

– Fast en utredning av det här slaget kan ta tid att göra, det är mycket som ska beaktas, så det är osäkert om den hinner bli klar till hösten, säger Malmén.

En servicesedel är specifik för varje barn och den utesluter hemvårdsstöd och stöd för privat vård från Folkpensionsanstalten, samt kommunala tjänster inom småbarnspedagogiken.

Ungefär 60 barn deltar i dag i privat anordnad småbarnspedagogik i Raseborg.

Mer läsning