Servicehuset i Ingå skjuts upp – samarbete med Mehiläinen gick i stöpet

Företaget Sievitalo, som vill köpa ett markområde vid Hagavägen i Ingå för att bygga ett serviceboende, vill ha uppskov med köpet.

Sievitalo vill förlänga reservationen av markområdet till den 30 september för att hitta en tjänsteproducent till det serviceboende som skulle byggas på tomten. Företaget planerade att genomföra projektet med Mehiläinen, vilket också konstaterades i det anbud som Sievitalo lämnade in till kommunen i november. Det samarbetet har nu strandat, så Sievitalo måste hitta en annan tjänsteproducent. Utöver ett serviceboende planerar Sievitalo också att bygga ett radhusbolag med full service för seniorer.

Försäljningen av området godkändes av fullmäktige i december och tanken var att köpet skulle förverkligas rätt omgående.

Kommunstyrelsen i Ingå behandlar förlängningen av markreservationen vid sitt möte i kväll.

Mer läsning