Simhallens seriekort får förlängd giltighetstid

Giltighetstiden för en del av seriekorten till simhallen i Ekenäs förlängs. Bild: VN-arkiv/Jesper Sundström

Seriekort till simhallen och gymmet köpta senast 26 november 2020 förlängs med sju månader.

De seriekort till Ekenäs simhall och gymmet i bollhallen som är köpta under perioden 27.11.2018-26.11.2020 förlängs med sju månader. Tiden förlängs automatiskt när man visar seriekortet vid kundbetjän...