Seniorernas dagverksamhet flyttar in på dagis

Ledigt. Knattebo daghem kan bli lösningen för seniorernas dagverksamhet i Ingå. Bild: VN-arkiv/Benjamin Lundin

Tomma rum i daghemmet Knattebo föreslås som ny plats för seniorernas dagverksamhet. Men först måste kommunen invänta dagvårdsanmälningar.

Dagverksamheten för seniorer som bor hemma måste ut ur sina nuvarande lokaler under våren, eftersom fastigheten är såld. Tjänstemännen har utrett alternativa placeringar och kommit fram till att det mest lämpliga alternativet är daghemmet Knattebo, som ligger nära Lönneberga och den nuvarande platsen för dagverksamhet. I Knattebo fungerar sedan fjolåret två dagisgrupper men det finns plats för tre.

– Dagverksamheten skulle fungera i nedre våningen och daghemmet skulle vara kvar. Seniorverksamheten behöver ett stort rum och ett mindre rum för vila. Väldigt gärna skulle vi också ha ett kök men det ser ut att vara svårt att ordna, säger grundtrygghetsdirektör Anne Öhman.

Flytt i maj?

Kruxet är att kommunen ännu inte vet exakt hur många barn som behöver en dagvårdsplats i höst. Antalet barn som föds årligen minskar visserligen men kommunen vet inte på förhand vilken språkgrupp barnen tillhör eller var de bor. Bägge påverkar placeringen av barnen i daghem.

Ansökningstiden för dagvårdsplatser från hösten har gått ut men enligt lagen kan man ansöka om dagvårdsplats senast fyra månader innan man behöver den. Det betyder att kommunen först i maj kan säga exakt hur många dagvårdsplatser som fylls.

Ursprungligen var det meningen att dagverksamheten skulle flytta ut ur sina nuvarande lokaler redan i april, men nu ser det nya byggprojektet ut att skjutas framåt. Sannolikt kan dagverksamheten alltså vara kvar tills kommunen har fått facit på hand om dagvårdsläget.

Matlagning lyckas inte

Ifall Knatteboalternativet inte går att genomföra föreslår tjänstemännen att verksamheten flyttas till museibyggnaden vid Gammelgården. Byggnaden används nu av medborgarinstitutets musikundervisning. Både Knattebo och museibyggnaden behöver smärre renoveringar innan verksamheten kan flytta in. Ifall dagverksamheten måste ut ur det nuvarande huset innan en bestående lösning har hittats kan verksamheten tillfälligt fungera i det lilla vardagsrummet i Lönneberga.

Kommunen har också övervägt lokaler vid Västankvarns skola och Esperis nybygge intill brandstationen som alternativa placeringar för dagverksamheten. Personalen anser att Västankvarn är för avlägset och förhandlingarna om att hyra in sig i Esperis nybygge har inte framskridit. Båda alternativen har därför slopats.

36–38 seniorer deltar varje vecka i dagverksamheten i Ingå.

– Vi har verksamhet varje dag men det är olika grupper. Vad seniorerna gör beror på hur de mår - en del spelar, umgås eller läser medan andra lagar mat åt sig eller handarbetar. Matlagningen uteblir ifall vi inte hittar en plats med kök, och det är ju tråkigt. Men vi har förstås någon annan verksamhet då i stället, säger Öhman.

2013: 59

2014: 47

2015: 34

2016: 51

2017: 39

2018: 34

Barn födda 2013 börjar i förskolan i höst.

Barnmängden i dagvården i höst påverkar placeringen av seniorernas dagverksamhet.

Mer läsning