Seniorer önskar – frivilliga förverkligar

Röda Korset i Sjundeå har tagit initiativ till ett nytt projekt som ska ge seniorer på äldreboende en chans att se sina önskningar besannas.

Ett tiotal frivilliga har ställt upp på projektet där de äldre som bor på Villa Charlotta i Sjundeå har formulerat önskemål om vad de vill ha i sin vardag – som att få gå ut på promenad, att få en pratstund eller att någon ska läsa högt för dem.

– Det är inga stora svåra saker som de äldre önskar sig. Allra mest önskar de att få komma ut, säger Helena Auvinen som jobbar på Villa Charlotta.

Hon har nu koordinerat ett tiotal träffar mellan frivilliga och boende. Mest gläder hon sig över att en del av dem som nu nappat på de boendes önskningar vill fortsätta.

– Jag är mycket nöjd över hur aktiva vanliga Sjundeåbor har varit, folk har varit ganska ivriga. Jag hoppas att projektet leder till att fler frivilliga börjar komma till oss. Vi har redan frivilliga som går här, men det kan aldrig finnas för många.

Frivilliginsatserna kan göras på två sätt. Antingen kan man på förhand komma överens om att göra något med en viss klient eller också kan man bara komma till boendet och se vem där är och vad man kunde göra.

– De som bor här är ändå sjuka, och de orkar inte koncentrera sig långa stunder. Femton minuter kan räcka.

Flera lokala organisationer har engagerat sig i frivilligverksamhet bland de äldre i Sjundeå. Sjundeå Lions och Röda Korset har frivilliga som regelbundet går ut och går med boende och församlingen och sånggrupper besöker dem.