Seniorer får testa flamenco och österländsk dans

Seniorenergi. Den så kallade Mummigruppen uppträdde vid inledningen av motionsprojektet Vi rör oss via dans. Bild: Privat

Västnyländska krafter är centrala i det landsomfattande projektet Vi rör oss via dans, som startade förra veckan.

Pensionärsföreningen Eläkeläiset samt Utbildnings- och kulturministeriets projekt Vi rör oss via dans (Liikumme tanssien) ordnar kostnadsfria dansworkshoppar för seniorer i hela landet. Projektet inleddes i idrottsinstitutet Kisakeskus förra veckan med en workshop av danslärare Katja Köngas från Västra Nylands dansinstitut Hurja Piruetti.

Under det tvååriga projektet ordnas närmare tjugo dansanta workshoppar samt ledarutbildning i hela Finland. De kommande workshopparna satsar på bland annat flamenco, sällskapsdanser, österländska danser, folkdanser och dansgymnastik. Det är gratis att delta och workshoparna kräver inga förkunskaper.

Information om workshoppar och anmälningsblanketter finns på Eläkeläisets webbplats. Kalendern uppdateras efterhand. Projektet görs i samarbete med Suomen työväen urheiluliitto TUL, Finlands gymnastikförbund SVOL och Hurja Piruetti.

Katja Köngäs är den som i fortsättningen utbildar de ledare som ska hålla workshoppar. Under utbildningen fördjupas kunskaper inom att handleda samt rörelser till musik. Köngäs har tidigare erfarenhet att jobba med seniorer och dans via projektet Minneslotsen, där hon i tre år redan har väglett äldre i dansens värld.

Projektkoordinator Eva Rönkkö från Eläkeläiset var glad över det positiva och ivriga mottagande av projektet trots värmeböljan vid inledningsträffen i maj, som hade deltagare ända från Esbo. Av varje workshop görs en video, som fungerar som materialbank åt ledarna. Idén med workshoparna är att dela med sig kunskaper, dela idéer och fungera som arbetsredskap för till exempel koreografier.

– Men det absolut viktigaste är glädjen av rörelser samt dans. Alla rör sig enligt egen förmåga, redan en liten rörelse räcker. Att göra tillsammans motiverar och ger mod, säger Rönkkö.

Under dagen deltog även Lojobon Mikko Jokinen. Jokinen leder gymnastikgrupper för äldre. Enligt honom är skolningen rolig och inspirerande. Olika övningar kan anpassas enligt klienternas enskilda behov.

– Det viktigaste är rörelsen – rörelse är medicin, säger han.

Under arrangemanget i Kisakeskus uppträdde Hurja Piruettis Mommigrupp med koreografin Carmen. Gruppen är ett inspirerande exempel på dansens inverkan. Mommigruppen är en aktiv grupp som dansar en gång i veckan, men utöver detta även träffas för kaffestunder tillsammans. Den sociala känslan inom dansen är lika viktig som rörelsen, enligt Eva Rönkkö och Katja Köngäs.

Efter Mommigruppens framträdande hölls en diskussion om vad som inspirerar till dans. Enligt gruppen var svaret känslan att få uttrycka sig.

Den känslan fås då ledaren är pålitlig och kan leda samt ger mod till att våga uttrycka sig även i rörelser. Efter detta upptäcker man att man vågar och sedan vill man bara mer, säger deltagarna efter sitt uppträdande.

Mer läsning