Sektion slopade tiofaldig hyra – Forststyrelsen kan fortsätta ett år till

Bild: Arkiv/Lina Enlund

Avtalet för lokalen där Ekenäs naturum verkar, föreslås förnyas enligt hyresgästens önskemål. Men bara i ett år framåt.

Det tioåriga hyresavtalet för Ekenäs naturum på Strandallén 5 löper ut i slutet av denna månad. I tio års tid har Södra Finlands naturtjänster, det vill säga Forststyrelsen, betalat 200 euro i månaden hyran för det 273 kvadratmeter stora magasinet som tidigare inhyste diskoteket Gnägget.

I Raseborg har man sedan 2016 infört stadens fastigheter i olika portföljer och tagit hyra enligt det. För naturums del skulle hyran vara 7,55 euro per kvadratmeter vilket motsvarade en månadshyra på 2 061,15 euro per månad, det vill säga tiofaldigt den gamla hyran.

Turismen flyttar in

Forststyrelsen som liksom Raseborgs stad kämpar med sin ekonomi har önskat uppgöra ett nytt ettårigt avtal på samma premisser. Det gick stadsutvecklingssektionen med på. Sektionen föreslår att ett nytt avtal ingås i enlighet med det gamla.

– Orsaken är att vi behöver lokalen för vår egen verksamhet. Turistbyråns informationsdisk kommer att vara där över sommaren i väntan på att tillbygget på museet blir klart, säger sektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm, SFP.

Detta skulle betyda att Forststyrelsens verksamhet kan fortsätta som tidigare i Ekenäs naturum åtminstone i ett år framöver.

För att trygga framtiden för naturum finns det enligt Ekholm bland annat tankar på att involvera bildningssektorn framöver, det vill säga att grupper av skolelever skulle besöka stället i ännu större utsträckning än tidigare.