Se till mig som gammal är

Vårdjätten Attendo täljer guld, medan dess vårdhem i Hangö prickas för undermåligt kök och för lite personal.

I åratal har anhöriga slagit larm om vanvård och osakligt bemötande på äldreboenden. Det är oftast via massmedierna som anhöriga vågat komma till tals för att visa på missförhållandena. Då handlar det om att primärt kämpa för sin svaga och oftast hjälplösa mamma eller pappa men ändå lyfta fram ett allmänt problem.

För ett knappt år sedan publicerade tillstånds- och tillsynsverket Valvira en rapport, där man utrett hur klienter behandlas på äldreboenden. Rapporten, som baserar sig på en enkät bland personal på äldreboenden, är dyster läsning. Över 90 procent av de 7 500 personer som svarat på enkäten hade upptäckt att äldre personer behandlas dåligt på något sätt.

Under den senaste månaden har Källans vårdhem i Hangö varit i rampljuset. Först kritiserade Regionförvaltningsverket vårdhemmet för att det har för lite personal nattetid, att klienternas hygien sköts dåligt och att det inte fanns tillräckligt med vård- och städpersonal. Vid ett kontrollbesök kom det fram att flera rum städades med över tre veckors mellanrum. Verket har uppmanat vårdbolaget Attendo som driver verksamheten att se till att personalens antal och kompetens motsvarar de behov som klienterna har. Till exempel hade det under en natt funnits en vårdare per 31 klienter, enligt verket ska det finnas minst två vårdare per 32 klienter.

På torsdag ska Sydspetsens miljöhälsonämnd behandla tvångsåtgärder som gäller användningen av köket på Källan. Det är drygt 30 kvadratmeter stort och godkänt som tillverkningskök. I höstas meddelade Attendo att det blir centralkök och att man där börjar tillreda mat också för Attendos enheter i Ekenäs och Karis. Totalt handlar det om över 200 matportioner per dag och frukost åt Källans klienter. Maten tillreds genom så kallad kallrörningsmetod, där till exempel upphettat kött rörs ihop med buljongpulver och grönsaker flera dagar i förväg och sedan gräddas i ugnen före serveringen. Vid granskningar har det visat sig att man inte behärskade metoden och därför vill nämnden förbjuda att man använder den. Dessutom har man upptäckt brister i ventilationen.

Attendo är en vårdjätte som har verksamhet i flera länder. Det är ett bolag som gör stor vinst. År 2014 var vinsten 42,9 miljoner, i fjol hade den över fördubblats till 85,6 miljoner före skatt.

Att man då samtidigt kan driva en verksamhet där det inte finns tillräckligt med personal är skrämmande. Är det så bolaget gör sin stora vinst, att man prutar på kvaliteten på flera områden inom verksamheten?

Attendo är ingen liten spelare på den finländska vårdmarknaden. En stor del av omsättningen på 440 miljoner i Finland utgörs av att kommunerna köper resurserat serviceboende och hälsovårdstjänster.

Om ett par år har vårdreformen trätt i kraft. Då är de stora vårdbolagen de stora aktörerna på marknaden.

Lägg därtill att den åldrande befolkningen i framtiden är en allt större del. Helsingin Sanomat har gjort en genomgång av befolkningsutvecklingen i kommunerna fram till 2030. Till exempel i Sjundeå kommer andelen över 75 år att ha ökat med nästan 160 procent medan ökningen i Hangö är nästan 80 procent och i Raseborg 55 procent. De äldre blir allt fler och många av dem kommer att i något skede bo på ett äldreboende. Våra äldre är värda är ett värdigt bemötande under värdiga förhållanden till livets slut.

För det behövs det tillräckliga resurser både vad gäller personal och pengar. I dag är resurserna för begränsade och bolagen vill gå där ribban är lägst. Kanske är det dags att pruta lite på vinsten?l

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland