SE-Action lockade inhemska turister till Sjundeå

SE-Action har paddlingscenter i Sjundeå, Ingå och Esbo. I somras var det framför allt var det populärt att, som den här gruppen, paddla i Sjundeå. Bild: SE-Action

Trots vissa utmaningar hade SE-Action ett ganska bra år. Det mångsidiga Sjundeåföretaget drog nytta av att finländarna rörde sig i hemlandet.

För en tid sedan publicerade jubileumsfonden Sitra en undersökning som visar att många finländare, åtminstone tillfälligt, fått mer hållbara levnadsvanor på grund av coronaviruset. De senaste må...