Scouten lär sig glömma egot

LEK. Krama en kompis, står det på hjulet. Amelia Leskinen och Riikka Kareinen från Nurmijärvi är obeslutsamma.Bild: Jannica Luoto

Scoutverksamheten har moderniserats, och i synnerhet på de större lägren ligger fokus på något häftigare än att knyta knopar. På det massiva scoutlägret Säihke i Syndalen skapas minnen för livet.