Schjerfbeckinspirerad konst stöder cancerforskning

Sex unga konstnärer har format sina egna konstverk inspirerade av Helene Schjerfbeck. Bild: Samuli Kuittinen

Helene Schjerfbeck har varit utgångspunkten för sex unga konstnärer som gjort egna konstverk med avstamp i Schjerfbecks berömda självporträtt. Verken auktioneras och pengarna doneras till Cancerstiftelsen.

Konstutställningen Helene20 visades i slutet av september i Helsingfors järnvägsstation, och visas nu i det privata sjukhuset Helsinki Hospital. 13-14 oktober ordnas en auktion för verken, och alla in...