SBA köper fastighet och växer

Ny ägare. Den karakteristiska byggnaden intill riksväg 25 i Gebbelby har fått ny ägare. Bild: Lina Enlund

De gynnsamma konjunkturerna inom fartygsbranschen märks också hos SBA Interior i Svartå. Bolaget har trångt och behöver mera utrymme. Samtidigt utreder man olika expanderingsalternativ.

Bolaget SBA Holding, som äger SBA Interior har köpt fastigheterna Glenoit 1 och Glenoit 2 inklusive den 17 000 kvadratmeter stora industribyggnaden på Hangövägen 940 i Raseborg.

Bolaget behöver mera utrymmen eftersom man har planer på att expandera.

– Vi har haft flera goda år. År 2017 var vårt bästa år hittills. Vi har haft en bra tillväxt inom samtliga affärsområden, Marine, Components och Materials, säger vd Christian Juslin.

Han säger att de goda konjunkturerna märks inom branschen och att den nuvarande verksamheten har förutsättningar att växa.

– Våra gamla kunder köper mer och vi har också fått nya kunder. Speciellt ser den marina sidans framtid lovande ut. Varvens orderstock för nya kryssningsfartyg sträcker sig flera år framåt. Vår underleveransförsäljning och våra leveranser till byggare på land ser också ut att fortsätta växa.

Mera utrymme behövs

SBA Interior verkar i dag i hyrda utrymmen i Svartå. Bolaget kommer tillsvidare att stanna kvar i Svartå också.

– Vi är trångbodda och redan under år 2019 kommer vi att behöva nya kompletterande utrymmen, säger Juslin.

Han avslöjar också att man har planer på ny verksamhet men är än så länge förtegen om vad det kan vara.

– Vi har flera grejer som vi funderar på, det är både verksamhet som är besläktad med vår nuvarande verksamhet men också ny verksamhet.

Bolaget sysselsätter i dag drygt 100 personer, Juslin kan ännu inte säga vilken sysselsättande effekt den nya verksamheten kan ha.

Industribyggnaden som man köpt kommer att saneras, bland annat skall taket förnyas och värmesystemet bytas ut. Den nuvarande tungoljepannan har redan demonterats. Byggnaden kommer delvis att hyras ut och delvis användas i egen verksamhet.

SBA Holding äger SBA Interior.

SBA Interior har tre avdelningar: Marine som säljer ljud- och brandklassade panelsystem och möbler till varvsindustrin, Components som gör underleveransarbeten till den finska metallindustrin och Materials som gör paneler och brandskyddsmaterial för byggnadsindustrin.

SBA Holding ägs av familjerna Trygve Eriksson och Ulf Sjöblom, samt av vd Christian Juslin.

Mer läsning