Sätt ordning på hemvården!

Hittills saknas i debatten röster för dem som hemvården varje dag är livsavgörande för.

Som det nu är i Raseborg bestäms hemvården utifrån beviljade resurser och inte utifrån åldringarnas och andra personers verkliga vårdbehov, såsom det borde. Fungerande hemvård förutsätter tillräcklig och kunnig personal, tillräcklig tid att utföra arbetet och en information som fungerar. Det är synnerligen viktigt att introducera ny personal i arbetet och att utbilda personalen.

En omedelbar åtgärd, som svar på hemvårdens alarm, skulle vara att Raseborg anställer flera personer både till hemvården och som hälsocentralläkare. Då kommuninvånarna i tid får den vård de behöver kan man till och med spara i utgifter eftersom problemen när de förvärras inte kräver dyr specialistvård.

Att man inte på hälsocentralens vårdavdelning har utrymme för eftervård av patienter efter sjukhusbehandling leder till ökade kostnader. På grund av denna fördröjning i överföringen tvingas staden betala hundratusentals euro per år i böter till HNS. På grund av trycket på vårdavdelningen belastas hemvården av åldringar och andra personer som är i allt sämre skick.

Hittills saknas i debatten röster för dem som hemvården varje dag är livsavgörande för. Raseborgs stad har utsett ett åldringsråd som borde höras i det här ärendet.

Det är bra att arbetstagarna har lyft fram problemen, och att man snabbt tagit itu med att söka lösningar. Man bör dock granska frågan i ett vidare sammanhang; hur man ordnar social- och hälsovårdstjänster som en del av landets social- och hälsovårdsreform. På längre sikt drar vi nytta om vi förenar HNS Raseborgs sjukhus och Raseborgs stads social- och hälsovård i samma helhet. En centraliserad ledning och budget stärker ansvaret och säkrar en enhetlig bättre fungerande vårdkedja och smidig informationsgång. Dessutom kan man då använda ett gemensamt informationssystem och andra stödfunktioner för hela organisationen.

Eeva-Maria Grekula ordförande Harry Yltävä stadsfullmäktigeledamot Raseborgs Vänster