Satsa på början av skolstigen

Vi bör prioritera småbarnspedagogik och grundläggande utbildning för att förhindra utslagning.

Att skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga blir allt viktigare då hemmets socioekonomiska ställning i allt högre grad påverkar inlärningen. Satsningar på småbarnspedagogik lönar sig efte...