Sången klingar till förmån för fattiga

Ekenäsnejdens svenska församling ordnar ett sångevenemang med avslutningsandakt på söndag.

I sångevenemanget medverkar flera körer som är aktiva på orten. Under Monica Henrikssons ledning framförs en del av sångerna av barnkörerna Primo och Secondo, Ekenäs Ungdomskör och damkören Girls'n Qvinns. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören sjunger under ledning av Pia Nygård, Anders Storbacka är organist. Ytterligare instrumentalister medverkar.

Programmet leds av kyrkoherde Anders Lindström, som också står för en avslutningsandakt, och Anna Lindblad. Sångtillställningen är ett insamlingstillfälle för Kyrkans Utlandshjälp genom den kollekt som samlas in till stöd för världens fattiga och i synnerhet för barns och ungas skolgång i Uganda.

Tillställningen räcker en timme och bandas för tv och radio. Programmet sänds under sommaren.

Ekenäs kyrka, söndagen den 5 maj kl. 12