Sanering av Winellska har högsta prioritet

Irriterade. Föräldrarna Juha Sallinen, Mona Österlund, Kia Köhler, Nina Johansson och Sebastian Johansson oroar sig för inomhusluften i Winellska skolans B-byggnad, där lågstadieklasserna finns. Problemen i den här korridoren i A-byggnaden har åtgärdats. Bild: Mira Strandberg

En halv meter vatten och orenheter under byggnaden oroar föräldrar till barn i Winellska skolan. Kommunen lovar åtgärder men inte direkt tilläggsutredningar.

I onsdags informerade kommunen föräldrar till barn i Winellska skolan om de utredningar som gjorts om inomhusluften i skolan. Mest bestörtning orsakade informationen om att det finns upp till en halv meter vatten i krypgrunden under B-huset, där lågstadieklasserna jobbar. Där finns också byggmaterial som blivit kvar då huset byggdes och en kraftig lukt som tyder på mikrobverksamhet.

– Krypgrunden är ett utrymme som inte kommer att fås rent på något sätt men det är inte det väsentliga. Det allra viktigaste nu är att se till att orenheterna som eventuellt finns där inte kommer in i skolan genom golvet, säger Kyösti Koskinen från företaget Sisäilmainsinöörit, som undersökt inomhusluften i Winellska skolans B- och C-byggnader.

Den akutaste åtgärden är att putsa upp krypgrunden så gott det går. Enligt fastighetsserviceingenjör Risto Utriainen har kommunen redan i december börjat pumpa bort vattnet, och vattennivån har sjunkit.

– Vi har också börjat röjningen av krypgrunden men måste avbryta arbetet för att där fanns så mycket vatten. Nu måste vi få bort mera vatten, säger han.

Tömma och täta

Förutom att krypgrunden måste röjas måste också trossbottnen tätas så att ingen luft kan tränga igenom. Detta gäller bland annat de serviceluckor som finns i golvet.

– Även om våra undersökningar inte påvisar att det kommer något igenom luckorna är vår starka rekommendation ändå att se till att alla eventuella springor görs täta så att inget kan komma igenom, säger Koskinen.

Dessutom rekommenderas att kommunen gör om ventilationen så att det blir ett undertryck i krypgrunden. Då kan inga orenheter komma in i skolan.

– Det arbetet har vi redan påbörjat, säger Utriainen.

Uppgifterna om hur det står till under skolans B-byggnad väckte mycket oro hos föräldrarna på mötet. En ofta återkommande fråga var varför kommunen inte gjort lika heltäckande undersökningar i B-byggnaden som i A-byggnaden, där konstruktionerna undersökts på flera ställen med många olika test.

– Vi har inte uteslutit att en sådan undersökning görs också i B-huset. Tillsvidare har vi inte fått några sådana resultat som visar att det skulle vara farligt att vistas i skolan. Men vi kommer att göra noggrannare planer för hur vi går vidare, och dem får ni före sommaren, lovade Utriainen.

Golvet förnyas

Förutom B-huset har också C-huset, där stora gymnastiksalen finns, problem med orenheter och lukt. Den undersökning som gjordes visade att det fanns höga halter av fiber från mineralull i luften. Dessutom öppnades golvet på fem ställen för att man ville få reda på varifrån lukten kommer.

På sina ställen var det fuktigt och fanns goda förutsättningar för mikrober att föröka sig. Vi rekommenderade att hela golvkonstruktionen förnyas, att ventilationssystemet byts ut och att isoleringen sätts i skick så att det inte lossnar fiber från den, sade Koskinen

Gymnastiksalen stängdes i april och ska repareras under sommaren. Målet är att den ska kunna användas normalt igen i höst.

– Men vi driver på en sanering av hela skolan inom de närmaste åren. Det här projektet är nu första prioritet, säger Utriainen.

När reparationen blir av beror på politikerna, som är de som bestämmer om pengarna för ändamålet.

Barnen kommer i kläm

Föräldrarna på mötet var inte nådiga i sina kommentarer. Många var irriterade över att det tagit kommunen så lång tid att informera föräldrarna om undersökningsresultaten. Personalen informerades i december.

– Kommunen har haft en sådan verksamhetskultur att vi först informerar personalen eller föräldrarna och sedan ger ut rapporterna. I det här fallet har informationen inte gått helt enligt modell. Men undersökningarna har inte visat att det skulle vara farligt att vistas i skolan, säger Utriainen.

Föräldrarna frågade också om det kommer att göras en officiell undersökning av symtom som kan bero på dålig inomhusluft. En inofficiell förfrågan som skickades ut av Hem och skola i Kyrkslätt fick trettio svar med symtom från näsblod och huvudvärk till astma och koncentrationssvårigheter.

– En utredning av barnens symtom måste gå via den kommunala hälsovården. Kommunens företagshälsovård ansvarar bara för de anställdas hälsa, säger Utriainen.