Sändning varje söndag

Direktsändning. Sångare och musiker i studion under radions första år. Tor Willberg gör sig färdig att anmäla körframträdandet. Willberg som medverkade under många år var folkvald som hallåman. Foto: VN-arkiv Bild:

Lokalradion inledde sin verksamhet med program en gång i veckan.

– Givakt, här Ekenäs!

Med de orden inledde Gunvor Nordström Rundradions första lokala sändning i Västnyland söndagen den 19 oktober 1947.

Gunvor Nordström satt i den västnyländska radions programnämnd och hon var hustru till en av radions tillskyndare, Ekenäs Tryckeris vd Werner Nordström som också talade under den första sändningen. Den inleddes klockan 17 och pågick en timme med bland annat musik och diktuppläsning.

Ekenäs vann dragkamp

Under första tiden sände lokalradion endast på söndagseftermiddagarna. Det handlade om entimmesblock med ett innehåll som mera lutade mot underhållning. Programmen gick ut direkt.

Sändaren fanns till en början på Kvarnbacken i Ekenäs och hörbarheten var beräknad till maximalt 30 kilometer.

Studion fanns i den tidigare biograflokalen vid Långgatan 13 i Ekenäs. Att den placerades där hade föregåtts av en rejäl dragkamp med grannstaden Karis.

– Den tiden handlade inte dragkampen endast om radion, utan om det mesta, säger Bengt Bergman, VN-reporter åren 1957–1977 och senare direktör för Rundradions svenska enhet.

Chefskap som bisyssla

Den västnyländska radioverksamheten leddes av en programchef, som i praktiken skötte sitt uppdrag som en bisyssla. Allan Schulman var den första som innehade posten och han efterträddes av Henrik Cederlöf år 1950. Cederlöf, senare lärare, rektor och kommunalman, hann verka i 18 år som programchef.

År 1969 tillträdde Rolf Wessman som heltidsanställd chef.

Jobbade för båda

Under den västnyländska radions första tid ryckte många VN-reportrar in för att göra inslag i etern. Olle Spring är en av dem som ofta hördes i radion, inte endast i de regionala söndagssändningarna utan också i riksnyheterna via studion i Ekenäs.

– Det var en lite märklig situation. På dagen kunde man göra ett inslag för radion och på kvällen jobbade man på tidningen.

I början upplevdes radion mera som ett komplement till tidningen, vilket kan ses som en förklaring till att journalisterna tilläts jobba för två olika medier samtidigt.

En annan förklaring – kanske den tyngre – är att VN:s chefredaktör Frank Jernström, utrikespolitiskt intresserad som han var, själv medverkade med regelbundet återkommande utrikeskommentarer i radion. Åren 1970–1974 förde Jernström ordet i Rundradions svenska programråd. Prejudikaten för dubbelarbetet var därmed spikade.

Olle Spring konstaterar att frilansuppdragen för radion i alla händelser innebar välkomna extrainkomster för att dryga ut de ganska magra redaktörslönerna.

Nyheter 15 minuter per dag

1964 invigdes en splitterny radiostudio i huset vid Långgatan. Till den nya utrustningen hörde bland annat ett modernt kontrollbord.

"Studion är ur de flesta synpunkter den bästa i landet just nu" fastslog Rundradion i sitt pressmeddelande.

1973 var det dags för de första regionala nyheterna, Västnyländsk journal. Det handlade om ett 15 minuter långt inslag fem dagar i veckan.

Det nya studiohuset där lokalradion verkar än i dag invigdes 1983.

Det som började som en lokalradio som sände en gång i veckan med i huvudsak amatörkrafter hade stegvis utvecklats till en professionell regionradio med ett rikt programinnehåll.

Källa: Bengt Bergman: I bygdens tjänst. Radio Västnyland 50 år (1997).

Mer läsning