Sammanlagt åtta genmälen mot beslut om sjövillorna i Ekenäs

Sammanlagt åtta genmälen har lämnats in mot stadsstyrelsens beslut att bevilja bolaget Ocean Construction Solutions planeringsreservering vid Barckens udde. Bolaget avser göra upp en plan som skulle möjliggöra så kallade sjövillor på platsen. Bild: JS BYGG & DESIGN

Stadsstyrelsen i Raseborg har under veckan tagit emot ytterligare fyra genmälen mot beslutet att bevilja bolaget Ocean Construction Solutions planeringsreservering vid Barckens udde.

Tiden för att lämna in genmälen mot stadsstyrelsens beslut att ge Patric Fagerström, Mikael Palmroos och Kaj Bergman planeringsreservering för ett område vid Barckens udde gick ut vid midnatt natten t...