Samma val, olika frågor

Många känner sig kallade när det sent omsider blir kommunalval i juni.

Efter en förskjutning på två månader inleds nu arbetet inför kommunalvalet på allvar. Kandidatlistorna är inlämnade och vi talar om många namn. Enbart de etablerade partierna ställer upp över 33 000 k...