Samma problem, olika lösningar

Coronaepidemin slår hårt mot de kommunalt anställda. Utmaningarna är desamma på alla håll.

Så gott som alla kommuner och städer står inför en utmaning med sin personal. Frågan är vad man ska göra med de många anställda som tillfälligt är utan arbetsuppgifter på grund av coronakrisen.Här kan...