Samlar lösa trådar medan det går

Skolexempel? Roland "Rolle" Himmelroos är övertygad om att det finns behov för en stödform som Knutpunkten med låg tröskel och närvaro på sociala medier. Bild: Kristoffer Nöjd

Mår du själv dåligt eller är du orolig för att någon i din närhet far illa? Till föreningen Knutpunkten ska man kunna vända sig när som helst på dygnet och få stöd.

Knutpunkten är en nygrundad förening som ska främja den psykiska hälsan hos barn, unga och deras föräldrar.

Knutpunkten kommer varken att ha kontor, skrivbord eller arbetstider. Det föreningen erbjuder är en stödperson som är tillgänglig på sociala medier, på föreningens hemsida och 24 timmar i dygnet på en jourtelefon.

– Illamående eller oro för andra begränsar sig inte kontorstider. Hemsidan är viktig eftersom det finns sådana som vill ta kontakt med oss anonymt.

Det säger Roland Himmelroos som har grundat föreningen. Himmelroos är själv småbarnsförälder. Han är utbildad närvårdare med inriktning på psykvård och missbruksproblematik och har jobbat inom psykiatrin i nästan tio år, både med akutvård och långvård och med barn och unga.

– Jag gjorde upp en projektplan för motsvarande verksamhet redan 2014 men att som privatperson få finansiering var svårt. Därför bestämde vi oss för att grunda en förening.

Stöd och sluss

Under hösten har Himmelroos bekantat sig med de stödformer som finns att tillgå på svenska i Raseborg och med människor som jobbar med de här frågorna. Med hjälp av elevvårdsteamet vid Ekenäs högstadiekskola ska han ta reda på vad proffsen i skolorna tycker att saknas.

– Jag försöker kartlägga utbudet. Det finns massor med hjälp att få. Knutpunkten kan fungera som spindeln i nätet, det vill säga skapa nätverk av stödformerna och slussa hjälpbehövande vidare till rätt plats.

Himmelroos säger att tiden innan till exempel skolan reagerar på elevens illamående är kritisk.

– Varför gick det så långt att en förälder gick till angrepp mot ett barn på Seminarieskolans gård? Kanske pappan borde ha fått tala med någon. Det är viktigt att den som märker de första symtomen på illamående har någonstans att vända sig. Oss kan man kontakta fast klockan är 22 på fredag kväll. Vi är ett stöd för personer som fortfarande är utanför alla etablerade instanser.

Himmelroos sticker inte under stol med att konceptet måste få hitta sin form.

– Vissa problem får vi helt enkelt ta efter hand vi stöter på dem. Därför är det bra med kritiska frågor.

Han framhåller föreningens roll:

– Vi erbjuder inte vård, utan stöd i vardagen. Vi är bondförnuftet när det är svårt att tänka klart. Vårt mål är att vara ett stöd under hela processen tills vi inte behövs längre.

Avlastar andra

Himmelroos har statistik som visar att den specialiserade psykiatriska vården för barn och unga kostar mellan 900 och 1 100 euro per barn och vårddygn.

– Tyvärr finns det ingen måttstock för förebyggande arbete. Om man kunde visa hur mycket pengar förebyggande åtgärder sparar skulle politikerna nog vara mer intresserade.

Inom föreningen hoppas man på samarbete med Raseborgs stad.

– Lärare, skolhälsovårdare och kuratorer har fullt upp redan nu. Och många som jobbar med de här frågorna har sina händer bundna av byråkratin. Som förening kan vi agera mer fritt. Samarbete över alla gränser – det är nyckeln om man vill förhindra att problem eskalerar till någonting tragiskt som i Imatra till exempel.

Kom med!

Verksamheten kommer att köra i gång på alla cylindrar i höst. Nu handlar det om att kartlägga behovet och att skaffa finansiering.

– Vi har fått bra respons, både för att vi finns på sociala medier och för att vi är en fristående förening. Bland annat Varuboden-Osla och von Julins stiftelse har varit välvilligt inställda.

Man har budgeterat för en halvtidstjänst eller 20 timmar i veckan. Himmelroos ser gärna att fler involverar sig i verksamheten.

– Man kör lätt fram sina egna idéer med skygglapparna på. Därför behövs bollplank.

Speciellt i styrelsen skulle han gärna se personer som kan vara till strategisk nytta.

– Själv tror jag starkt på kamratstöd och erfarenhetsexperter. Ingen kunskap är bättre än livserfarenhet.

Föreningen Knutpunkten riktar sig till barn, unga och deras familjer som är drabbade av mobbning, alkohol eller droger, våld i hemmet, skilsmässor eller annat som kan orsaka psykisk ohälsa.

Man talar om "stödpersonsverksamhet online".

Föreningen finns på Facebook under namnet Knutpunkten r.f

I framtiden kommer en hemsida och ett journummer.

Mer läsning