Samhörighet på distans

Responsen från studerande visar att det tekniskt fungerat väl med distansundervisningen.

Efter min nya morgonrutin, med promenad till det öppna havet i Hangö, sätter jag mig i hemkontoret för en dag vid datorskärmen. Inväntar morgonens Teams-kaffe med kollegor, det nya sättet för att uppr...