Sambiljetter ett av målen på sikt

Möjligheterna att förbättra och trygga kollektivtrafiken i västra Nyland utreds för tillfället. Bild: VN-arkiv/Helena Nyytäjä

I en pågående utredning över kollektivtrafiken i region föreslås förbättringar i servicen och informationen. Fram till tisdag kan invånarna kommentera utredningen.

För att främja en smidig användning av både buss- och tågtrafiken borde man på sikt lansera någon form av sambiljetter, det vill säga biljetter som kan användas både i bussarna och på tågen.

Det här är ett av förslagen som läggs fram i en pågående utredning över kollektivtrafiken i västra Nyland åren 2017–2020.

– Det finns redan en regionbiljett, men den fungerar endast i bussarna, säger Tapio Heinonen som är de västnyländska kommunernas gemensamma koordinator för kollektivtrafiken.

Ett annat förslag som läggs fram i arbetet är att användningen av Raseborgsbiljetten borde utvidgas så att den också skulle gälla för Hangö. Det skulle gynna kollektivtrafiken mellan Hangö och Raseborg. I dag gäller biljetten endast inom Raseborg.

Målet är smidiga lösningar

Ytterligare föreslås att det biljett- och betalningssystem som används inom Helsingforsregionens trafik skulle göras kompatibelt med ett system som heter Waltti.

– Waltti är ett rikstäckande kortsystem, som ännu inte tagits i användning hos oss, säger Tapio Heinonen.

Målsättningen är att hitta lösningar som gör det så smidigt som möjligt för invånarna att använda sig av kollektivtrafik, oberoende av vilket fortskaffningsmedel de använder.

Dagens nivå ett minimum

Informationen om kollektivtrafiken ska också förbättras. Trafikverket utvecklar hela tiden rutt- och tidtabellstjänsten på nätet, resa.fi, och nu är de västnyländska kommunerna med i ett pilotprojekt vars syfte är att bygga ut tjänsten med ytterligare information om trafiken i regionen.

I den aktuella utredningen har servicenivån på kollektivtrafiken i regionen kartlagts. När det gäller läget fram till år 2020 föreslås förbättringar för vissa förbindelser, men det övergripande målet är att servicen inte sjunker på en enda sträcka.

– Vi strävar efter att servicenivån hålls åtminstone på dagens nivå. De viktigaste förbindelserna ska tryggas och det gäller också de linjer som skolbarnen och studerande använder.

Tågen behövs

Tapio Heinonen konstaterar att kommunernas möjligheter att direkt påverka tågtrafiken är begränsade, men han intygar att statens förehavanden inom tågtrafiken nog hålls under lupp.

I sammanfattningen av utredningen – en text som även är tillgänglig på nätet – konstateras att "de fungerande ärende- och arbetsförbindelserna till huvudstadsregionen" baserat sig på tåg och inte busstrafik när det gäller Karis, Ingå och Sjundeå.

"Som miniminivå för tågtrafiken bör fastställas en situation där minst två av de nämnda stationsorterna har fullständigt fungerande arbetsförbindelser till Helsingfors under normal arbetstid".

I praktiken dras här en lans för Karis och Sjundeå, eftersom tågen inte längre stannar i Ingå.

Idéer tas emot

Den aktuella utredningen görs av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Nylands förbund i samarbete med de västnyländska kommunerna. Den omfattar Lojo, Vichtis, Ingå, Sjundeå, Högfors, Hangö och Raseborg.

Sammanfattning av utredningen kan läsas på nätet och där kan också invånarna kommentera innehållet fram till den 31 maj.

– Hittills har vi fått ungefär 800 svar.

Arbetet inleddes i höstas och den slutliga utredningen ska bli klar i slutet av sommaren.

Enkäten hittas bland pressmeddelandena på NTM-centralens webbsida www.ely-keskus.fi.

Mer läsning