Samarbetsförhandlingar om veterinärvården avslutades

Icke brådskande vård för produktionsdjur och hälsovård för produktionsdjur sköts från den 16 januari av en stadsveterinär som är placerad vid mottagningen i Ingå Västankvarn. Jouren för produktionsdjur och övriga djur sköts av Sjundeå veterinärer Ab.Bild: KSF-arkiv

Samarbetsförfarandet gällande veterinärvården i Västnyland har avslutats.