Samarbete ger bättre resultat

Klurig rapport. Monica Javanainen, ordförande för Raseborgs företagare, undrar hur pålitlig EK:s rapport är. Till exempel undrar hon hur många som har svara på enkäten i Raseborg. Bild: Lina Enlund

Den färska kommunrankningen väcker olika reaktioner. Både företagare i Ingå och i Raseborg tycker att rapporten inte ger en helt sanningsenlig bild, men visst finns det saker som kan bli bättre.

Monica Javanainen är ordförande för Raseborgs företagare och hon tycker inte att Finlands näringsliv EK:s kommunrakning ger en rättvis bild av hur det är i Raseborg. Bland annat säger hon att ma...