Samarbete förnyas inom kulturen

Teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola uppförde Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot på Tryckeriteatern 2013. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Raseborg ingår fyraåriga avtal med fyra olika aktörer. Alla är trogna kompanjoner.

Samarbetet mellan Raseborg och olika aktörer inom kulturfältet har utvecklat sig i en så positiv riktning att staden nu förlänger sitt avtal med fyra olika parter med inte mindre än fyra år.

Stadsstyrelsen behandlade frågan i måndags och beslöt då att knyta avtal för åren 2017–2020 med Kulturhuset Karelia, Tryckeriteatern, Lokalarkivet Arresten och Luckan Raseborg.

– Det är en ganska stor sak, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och konstaterar att kompanjonskapet är viktigt både för staden och för de föreningar som driver de nämnda kulturinstitutionerna.

Alla har en specifik roll

Staden noterar att samarbetet löpt väl med alla fyra parter under den treåriga avtalsperiod som tog slut vid årsskiftet. Samtidigt konstateras att de fyra, alla olika till karaktären, fyller en viktig uppgift när det gäller program, service och kulturutbud i staden.

"För att staden ska kunna gå in för beslut kring ett långsiktigt avtal med en kulturaktör måste aktörens verksamhet vara etablerad och rikta sig till en mycket bred publik samt fylla en funktion som staden själv inte fyller", lyder det i motiveringstexten.

Årliga summor

Kulturhuset Karelia som verkar i Ekenäs drivs av en egen förening och den kommer nu att få ett understöd på 18 000 per år av staden under den nya avtalsperioden.

Tryckeriteatern i Karis fungerar som ett samarbete mellan Västnyländska Ungdomsringen och Västra Nylands folkhögskola, vars teaterlinje använder scenen och de övriga faciliteterna. Staden viker 10 000 euro per år för teatern.

9 000 euro är den summa som föreningen Gardberg Center kommer att få för sin verksamhet i Lokalarkivet Arresten, som finns i Fokushuset i Karis. Arkivlokalen och samlingarna där ägs av staden.

Kompletterar

Luckan Raseborg som verkar i den tidigare tryckerifastigheten i Karis – vägg i vägg med teatern – drivs av Västnyländska Kultursamfundet. Under den aktuella fyraårsperioden kommer staden att betala 10 000 euro per år för Luckan-verksamheten.

De årliga summorna är desamma som betalats under den nyss avslutade treårsperioden, förutom när det gäller kultursamfundet som får 2 000 euro mer per år. Det motiveras med att Luckan kan fungera som en kompletterande serviceproducent för stadsutvecklingsavdelningen.

Mer läsning