Sällsynt sibirisk järnsparv på besök

Den sibiriska järnsparven påminner om den sparv som vanligtvis häckar i södra Finland men den har en gul fläck vid ögat. Bild: Pekka Komi

Den sibiriska järnsparven som häckar på barrskogsområdet från Ural till östra Sibirien är en väldigt sällsynt gäst i hela västra Europa. Den här hösten har man ändå observerat fler än veterligen någonsin tidigare.

Det fanns 11 kända observationer i Finland fram tills denna höst. Två av dem var från Nyland: från kervo vintern 1998–99 och från Hangö i november 2000.

Nu har man observerat åtminstone nio olika individer på bara en dryg vecka i Nyland. I Vik i Helsingfors, på avstjälpningsplatsen i Ingå och på jordtippen i Hangö har man sett två fåglar på samma gång och därtill enskilda individer på Uddskatans fågelstation, Lojo sopstation och Långmossen i Vanda. På andra håll i Finland har man observerat totalt fem individer.

Ornitologerna har också reagerat på att man på flera ställen observerat två fåglar på samma gång. Sibiriska tättingar som gör irrfärder till Finland brukar nästan alltid vara ensamma.

– Det här kan tyda på att förekomsten av sibirisk järnsparv är mycket större i Europa än vad obeservationerna antyder, säger föreningens Tringas ordförande Jukka Hintikka.