Säkrare el till Ekenäs med ny linje

Linjedragning. Ekenäs Energis elnätschef Andreas Talling och bolagets vd Frank Hoverfelt, samt styrelseordförande Ann Storsjö, här vid Björknäs elstation, är nöjda med satsningen på en ny kraftlinje. Bild: Lina Enlund

Ekenäs Energi förnyar sin kraftlinje som förser bolagets distributionsområde med elektricitet. Arbetet inleds tämligen omgående och beräknas vara klart till midsommar.

– För oss är det här en stor sak. Målsättningen är att förnya elnätet och vi är också glada och stola över att vi kan göra det med självfinansiering, säger Ann Storsjö, styrelseordförande för Ekenäs Energi.

Man förnyar nu kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Totalt handlar det om en sträcka på 4,5 kilometer.

– I praktiken går linjen i luften där som den tidigare gått, det kan kasta någon meter hit och dit. Den gamla linjen har över 50 på nacken och man kan säkert räkna med en liknande livslängd för den nya också, säger Andreas Talling, elnätschef vid Ekenäs Energi.

– Det här är ett projekt som vi planerat länge, och som vi kanske ursprungligen hade tänkt genomföra om några år. Men eftersom Carunas kraftlinjeprojekt nu också kört i gång och vi samarbetar där blev det aktuellt redan nu, säger Frank Hoverfelt, VD vid Ekenäs Energi.

Samarbete

Projektet beräknas vara färdigt till midsommaren i år. I höst utförs ännu några kopplingsarbeten som är kopplade till Carunas kraftlinjeprojekt.

– Vårt långsiktiga moderniseringsprojekt, som pågår till år 2021, har målsättningen att övergå till spänningsnivån 20 kilovolt. Kraftlinjeprojektet är en viktig del av moderniseringen, fastän det inte direkt påverkar spänningsnivån, säger Hoverfelt, om projektet som kostar cirka 500 000 euro.

– Det är en stor satsning för oss, men samtidigt är det klart att kostnaderna skulle vara på en helt annan nivå om vi måste börja gräva ner något. Lösningarna i luften är alltid billigare, säger Ann Storsjö.

Byggarbetena utförs av en utomstående entreprenör. Under själva byggtiden kommer kraftlinjen som normalt matar Ekenäs med elektricitet att vara ur bruk.

– En stor fråga är förstås hur mycket det här kommer att påverka våra kunder, men vår tro och förhoppning är att det knappt skall märkas. Eldistributionen i Ekenäs kommer att fungera normalt hela byggtiden via våra reservmatare, säger Frank Hoverfelt.

Planerade avbrott

Några planerade elavbrott är också inprickade. De första sker nästa vecka, nätterna till tisdag och onsdag. Avbrotten är i regel korta, från några minuter till maximalt några timmar.

– Och vill man ha närmare information har vi ett nytt system för att meddela våra elnätskunder om elavbrott via textmeddelande eller e-post. Tjänsten kan beställas på vår hemsida och den är gratis för alla våra kunder, säger Andreas Talling.

Samtidigt med kraftlinjeprojektet fortsätter Ekenäs Energi förnya elnätet också på andra håll i Ekenäs. Grävarbeten kommer att ske bland annat i Ekenäs centrum.

Mer läsning