Säkrare el med ny högspänningslinje

I onsdags restes i Starrböle i Karis den sista stolpen på en ny högspänningslinje mellan Karis och Åminnefors.

Den 30 meter höga stolpen är en så kallad fristående stolpe, vilket betyder att den inte är stagad. I stället är den fäst i en nergrävd platta.

– Det möjliggör att man kan odla marken runt den, säger en av elbolaget Carunas projektledare, Teemu Kemppainen.

Den nya ellinjen som stolpen är en del av är en ungefär sju kilometer lång högspänningslinje och går från elstationen vid riksväg 25 i närheten av Läpp i Karis till en elstation i Åminnefors.

– Från samma station vid riksväg 25 har vi också dragit en ny högspänningslinje till Lappvik. Den sträckningen är 36 kilometer lång och den blev klar i juni, säger Tony Fagerström på Caruna.

Hela projektet beräknas kosta 10 miljoner euro.

Tony Fagerström är ytterligare en av företagets projektledare, dock mer specialiserad på låg- och mellanspänningslinjer – det vill säga de ledningar som Caruna har fullt upp med att gräva ner litet varstans i Västnyland för att minimera antalet strömavbrott.

– Bland annat jobbar vi just nu med att gräva ner kablar i Bromarv, säger han.

Säkrare tillgång till elektricitet är naturligtvis också målet med den nya högspänningslinjen till Åminnefors.

– Linjen byggs trädsäker, vilket innebär att den byggs så hög att träd inte kan falla över elledningarna. Redan elmarknadslagen förbinder oss att begränsa störningar, säger Miia Wallén, projektledare även hon.

– Det är också därför vi löser in marken där linjerna dras, för att kunna hålla trädfritt där linjen löper genom terrängen, säger Teemu Kemppainen.

Den trädfria ytan under ledningen är strax under 50 meter bred längs hela dess sträckning.

Gamla linjen revs

Den gamla högspänningslinjen från 1959 har rivits, men intill den nya löper ändå en linje som är av äldre modell än den här splitternya.

– Det är inte vår linje utan Fingrids och den går från Karis ända till Kimitoön, säger Teemu Kemppainen.

Det är just här, i närheten av elcentralen i Starrböle, som Fingrids och Carunas högspänningslinjer delar på sig. Bägge har samma styrka, 110 kilovolt.

– Våra nya ledningar blir tjockare än våra gamla vilket betyder att det går att överföra mer elektricitet än tidigare, säger Tony Fagerström.

Arbetet med att bygga den nya linjen inleddes 2015. Färdig att ta i drift ska den vara i slutet av oktober. Linjen ska förbättra elkvaliteten för 15 000 kunder. Den ska också svara på en växande elförbrukning och säkerställa överföringskapaciteten.