Så restaureras havsbottnen: Historisk omplantering av bandtång från Hangö till Ekenäs

Bandtången växer på sandbottnar i Östersjön, ibland som hela ängar. Bilden är från Hummelskär i Skärgårdshavet. Bild: Heidi Arponen/Forststyrelsen

De kallas Östersjöns korallrev och de är starkt hotade. Med hjälp av utplanteringar kanske det går att återställa några av de bandtångsängar som Ekenäs skärgård har förlorat med övergödningen.

Med syrgastuber på ryggen och var sin nätkasse i näven dyker Joonas Hoikkala och Aija Nieminen ner i Kolaviken utanför en av Hangös finaste badstränder.Precis här börjar del ett av ett unikt uppdrag s...