Så har säkerheten förbättrats efter Estoniakatastrofen

Befälhavaren Dick Bergendahl känner sig trygg ombord på sitt fartyg. "Båten klarar av betydligt tuffare väder än vad passagerarna gör. Vi stannar vid kajen av hänsyn till passagerarkomforten." Bild: Sören Jonsson/SPT

Passagerarfartygen som kryssar på Östersjön måste numera klara av att ha en halv meter vatten på bildäck. Estoniakatastrofen var en väckarklocka som fick rederierna och myndigheterna att förbättra säkerheten ombord.

Strax efter midnatt den 28 september 1994 inträffade den värsta fartygskatastrofen i finsk historia. Det har gått 25 år sedan M/S Estonia sjönk på sin färd mellan Tallinn och Stockholm. Med sig ner i...