Kyrkslätt klarar inte att öka vattenmängden i Kantvik - Sjundeå kommer till undsättning

Nytt vatten. Höghusen i Pickala som får en ny vattenlinje förbrukar rätt lite vatten. Eftersom vattnet då blir stående i ledningarna i längre tider försämras vattenkvaliteten. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Sjundeå ska leverera vatten till bostadshus och sockerfabriken i Kantvik. Samarbetet med Kyrkslätt blir kostsamt men förbättrar vattenkvaliteten.

I samband med att Sjundeå kommun i år utvidgar sitt vattennät till bostadsområdet i Pickala förbereder sig kommunen på att leverera vatten åt grannkommunen Kyrkslätt. Kyrkslätt har behov av ökad vatte...