Rytmen bär i poetisk helhet

Bilder som poesi på väggarna. Det är intrycket av Anni Hanéns fotoutställning i Karis.

Utställning: Små luftgropar bara. Fotograf/konstnär: Anni Hanén. Plats: Fotocentrum Raseborg, Köpmansgatan 9, Karis. Tid: Till 29.3. www.annihanen.com

Det första jag reagerar på när jag stiger in i Fotocentrum Raseborgs galleri är det rytmiska – bilderna är lite som noter på ett notblad eller som orden i dikter där uppställningen är väsentlig. Rytmen är inte bara betydelsefull utan helt avgörande för läsandet av bildhelheten.

Mycket riktigt har Anni Hanén själv varit väldigt noga med upphängningsarbetet, det är inget hon lämnat över till utomstående att ta hand om eftersom hon haft en klar vision av hur det ska se ut. Och kännas, har jag lust att tilläggas. För rytm är någonting som upptas med flera sinnen än synen.

Utställningens namn Små luftgropar bara ger också en fingervisning om fallande och stigande rytmer. Ibland kan bilderna överlappa varandra en aning, ibland står de sakligt sida vid sida i en tät dialog.

Barndomshem och minnen

I sig är bilderna svala och ofta minimalistiska i uttrycket, men paradoxalt nog ändå fyllda av känslor. Att ett barn förekommer på många av bilderna bidrar säkert till detta, men också de olika kombinationerna av nästan släta, vilsamt händelselösa ytor med endast en liten detalj att fästa sig vid.

Anni Hanéns utställning är en helhet, eller berättelse, som fick sin början när hon återflyttade till sitt barndomshem, men nu tillsammans med sin man och barn, vilket naturligtvis lyft fram speglingar och minnen av den egna barndomen. Hon började fotografera de känsloupplevelser som väcktes i huset, trädgården och skogen intill. Därmed blir det förflutna och det närvarande som olika skikt av verkligheten.

Även video

Anni Hanén är född 1981, bosatt i Helsingfors och utexaminerad från Aalto-universitet. Hennes verk har visats på soloutställningar i vårt land och i internationella grupputställningar sedan 2004.

I Karisutställningen ingår också en video. Mig påverkar den mindre än stillbilderna även om den har samma tematik. Barnet står i centrum medan innehållet speglar tempo och rytm. Anni Hanén har också låtit göra en bok med samma namn som utställningen.

En absolut sevärd utställning.

Marit Lundström